Nowe Przymierze

Kontakt

Chrześcijańska Wspólnota
„Nowe Przymierze”
Kościół Boży w Chrystusie
44-100 Gliwice ul. Pionierów 8

www.noweprzymierze.pl
Nr konta: 32102024010000090203367190
Tytuł wpłaty:
„Na cele kultu religijnego”
REGON: 241836654
NIP: 6312660293

Kamienie milowe

Tomasz 7.12.2014

Generuj przełomy w swoim życiu, myśl o nich i szukaj mądrej rady, a Bóg stanie za tobą i twoimi decyzjami.

Nie odkładaj spraw na potem, ponieważ działa to destrukcyjnie na ciebie i twoje otoczenie.