Nowe Przymierze

Kontakt

Chrześcijańska Wspólnota
„Nowe Przymierze”
Kościół Boży w Chrystusie
44-100 Gliwice ul. Pionierów 8

www.noweprzymierze.pl
Nr konta: 32102024010000090203367190
Tytuł wpłaty:
„Na cele kultu religijnego”
REGON: 241836654
NIP: 6312660293

Jak zrozumieć Biblię?

Irek 16.11.2014

W Nowym Testamencie Hbr.10.4 czytamy: „Jest bowiem rzeczą niemożliwą aby krew wołów i kozłów mogła gładzić grzechy”. Dla nas, ludzi XXI wieku, wydaje się to oczywistością.

Ale nie zawsze tak było. Ofiara w świątyni ustała nie z powodu przekonań o jej bezsensowności, ale z powodu prozaicznego, jakim było zburzenie świątyni przez Rzymian.

Co mamy sądzić o tych licznych rozdziałach Starego Testamentu podkreślających krwawe ofiary? Czy Pismo jest ze sobą sprzeczne? Jak to wyjaśnić i co z tego dla nas wynika?