Nowe Przymierze

Kontakt

Chrześcijańska Wspólnota
„Nowe Przymierze”
Kościół Boży w Chrystusie
44-100 Gliwice ul. Pionierów 8

www.noweprzymierze.pl
Nr konta: 32102024010000090203367190
Tytuł wpłaty:
„Na cele kultu religijnego”
REGON: 241836654
NIP: 6312660293

Koło napędowe

Paulina Marus 2.11.2014

Poznanie Boga jest samonapędzającym się kołem. Im więcej go poznajemy, tym bardziej się nim zachwycamy, a im bardziej się nim zachwycamy, tym bardziej chcemy go poznawać.

Co w naszym życiu napędza to koło poznania?

Połuchaj też: Zachwyceni Chrystusem