Nowe Przymierze

Kontakt

Chrześcijańska Wspólnota
„Nowe Przymierze”
Kościół Boży w Chrystusie
44-103 Gliwice ul. Wielicka 16

www.noweprzymierze.pl
Telefon: (+48) 509 966 144
Nr konta: 32102024010000090203367190
Tytuł wpłaty:
„Na cele kultu religijnego”
REGON: 241836654
NIP: 6312660293

Zachwyceni Chrystusem

Dorota Grondziowska 26.10.2014

Życie duchowe chrześcijanina zazwyczaj wygląda jak sinusoida – raz jest z nim więcej pasji, raz mniej. Czego potrzebujesz, żeby wykres Twojej relacji z Bogiem wznosił się częściej niż opadał?

O roli zachwycenia w poznawaniu Boga.

Słuchaj dalej: Koło napędowe