Nowe Przymierze

Kontakt

Chrześcijańska Wspólnota
„Nowe Przymierze”
Kościół Boży w Chrystusie
44-100 Gliwice ul. Pionierów 8

www.noweprzymierze.pl
Nr konta: 32102024010000090203367190
Tytuł wpłaty:
„Na cele kultu religijnego”
REGON: 241836654
NIP: 6312660293

Droga do sukcesu cz.2

Andy 19.10.2014

Wydaje się, że czasem mamy błędne wyobrażenie o tym, co to jest sukces. Bierzemy pod uwagę to, co jest widoczne dla oczu, a bardziej liczy się to, co niewidoczne.

Połuchaj też: Droga do sukcesu cz.1