Nowe Przymierze

Kontakt

Chrześcijańska Wspólnota
„Nowe Przymierze”
Kościół Boży w Chrystusie
44-100 Gliwice ul. Pionierów 8

www.noweprzymierze.pl
Nr konta: 32102024010000090203367190
Tytuł wpłaty:
„Na cele kultu religijnego”
REGON: 241836654
NIP: 6312660293

Jak „powiększyć” Boga?

Szymon Zeifert 12.10.2014

Czy wiesz, że to od Ciebie zależy jak postrzegasz Boga?

Czy jest On w twoich myślach nieskończenie większy od twoich przeciwności i problemów czy też przeciwnie? Odkryj co zrobić, aby „powiększyć” Boga w swoim sercu i umyśle.