Nowe Przymierze

Kontakt

Chrześcijańska Wspólnota
„Nowe Przymierze”
Kościół Boży w Chrystusie
44-100 Gliwice ul. Pionierów 8

www.noweprzymierze.pl
Nr konta: 32102024010000090203367190
Tytuł wpłaty:
„Na cele kultu religijnego”
REGON: 241836654
NIP: 6312660293

Cnoty czy szaleństwo

Irek 28.09.2014

Być dojrzałym, przewidywalnym w każdej dziedzinie i cieszyć się uznaniem innych?

Czy to wszystko do czego jesteśmy powołani?