Nowe Przymierze

Kontakt

Chrześcijańska Wspólnota
„Nowe Przymierze”
Kościół Boży w Chrystusie
44-100 Gliwice ul. Pionierów 8

www.noweprzymierze.pl
Nr konta: 32102024010000090203367190
Tytuł wpłaty:
„Na cele kultu religijnego”
REGON: 241836654
NIP: 6312660293

Czyste pożądanie

Ela 14.09.2014

Różne są nasze pragnienia i potrzeby, a Bóg chce zaspokoić każdą z nich.

Czy pomyślałeś że Bóg też ma pragnienia? Czego On może pragnąć, jeśli niczego Mu nie brakuje?