Nowe Przymierze

Kontakt

Chrześcijańska Wspólnota
„Nowe Przymierze”
Kościół Boży w Chrystusie
44-100 Gliwice ul. Pionierów 8

www.noweprzymierze.pl
Nr konta: 32102024010000090203367190
Tytuł wpłaty:
„Na cele kultu religijnego”
REGON: 241836654
NIP: 6312660293

Wystarczy poprosić!

Bartek 31.08.2014

Zobacz na podstawie dwóch historii z Ewangelii, w jak rożny sposób ludzie otrzymywali odpowiedzi na swoje potrzeby. Może powstanie nowa, Twoja historia rozwiązania problemu!