Nowe Przymierze

Kontakt

Chrześcijańska Wspólnota
„Nowe Przymierze”
Kościół Boży w Chrystusie
44-100 Gliwice ul. Pionierów 8

www.noweprzymierze.pl
Nr konta: 32102024010000090203367190
Tytuł wpłaty:
„Na cele kultu religijnego”
REGON: 241836654
NIP: 6312660293

„Nie troszczcie się”

Szymon Zeifert 17.08.2014

Czujesz się zestresowany troskami o finanse i utrzymanie? Uważamy na ogół, że troska jest postawą normalną i bardziej szlachetną od beztroski. Czy słusznie?

Posłuchaj teraz tego nauczania, aby odkryć biblijną perspektywę i rozwiązanie.