Nowe Przymierze

Kontakt

Chrześcijańska Wspólnota
„Nowe Przymierze”
Kościół Boży w Chrystusie
44-100 Gliwice ul. Pionierów 8

www.noweprzymierze.pl
Nr konta: 32102024010000090203367190
Tytuł wpłaty:
„Na cele kultu religijnego”
REGON: 241836654
NIP: 6312660293

Przywilej adopcji

Jola 29.06.2014

Czy wiesz, że w momencie adopcji dziecko otrzymuje nowy PESEL? Zostaje sporządzany nowy akt urodzenia, dziecko otrzymuje nowe nazwisko. Otrzymuje nową tożsamość. Odtąd żyje już nowym życiem.

Podobnie Bóg, kiedy zaadoptował Cię do swojej rodziny dał Ci nową tożsamość. Otrzymałeś nowy PESEL, żeby żyć nowym życiem w Panu Jezusie.

Posłuchaj o przywilejach bycia Bożym dzieckiem i odpowiedzialności, która się z tym wiąże.