Nowe Przymierze

Kontakt

Chrześcijańska Wspólnota
„Nowe Przymierze”
Kościół Boży w Chrystusie
44-100 Gliwice ul. Pionierów 8

www.noweprzymierze.pl
Nr konta: 32102024010000090203367190
Tytuł wpłaty:
„Na cele kultu religijnego”
REGON: 241836654
NIP: 6312660293

Nie daj się okraść

Anna Kukułka 8.06.2014

To nie twój PROBLEM jest tragedią, lecz jeśli w trudnej sytuacji nie skorzystasz z Bożej łaski i mocy – to prawdziwa tragedia! Z ilu obietnic, proroctw i marzeń okradł cię diabeł?!

Przynieś do Jezusa beznadziejne przypadki i okoliczności swojego życia. Poddaj się Bogu a przeciwstaw diabłu. Nie ma tak przerażającej przeszłości czy tak beznadzejnego przypadku, z których nasz Pan nie mógłby cię uratować.