Nowe Przymierze

Kontakt

Chrześcijańska Wspólnota
„Nowe Przymierze”
Kościół Boży w Chrystusie
44-100 Gliwice ul. Pionierów 8

www.noweprzymierze.pl
Nr konta: 32102024010000090203367190
Tytuł wpłaty:
„Na cele kultu religijnego”
REGON: 241836654
NIP: 6312660293

Udrażniaj kanał łaski

Irek 1.06.2014

Przeczytaj ostatni werset z ostatniego rozdziału listu Apostoła Pawła. Zapytasz z którego? Nie ważne, dowolnego od 1 Koryntian do Filemona.

Znajdziesz tam zawsze ten sam tekst. to samo ostatnie pozdrowienie. Zwróciłeś na to uwagę?

Czy to maniera? A może coś szczególnie ważnego?