Nowe Przymierze

Kontakt

Chrześcijańska Wspólnota
„Nowe Przymierze”
Kościół Boży w Chrystusie
44-100 Gliwice ul. Pionierów 8

www.noweprzymierze.pl
Nr konta: 32102024010000090203367190
Tytuł wpłaty:
„Na cele kultu religijnego”
REGON: 241836654
NIP: 6312660293

Nie zgubić obietnicy

Irek 4.05.2014

Czas nieuchronnie osłabia wspomnienia, zaciera detale, a codzienne przeszkody, trudności, a nawet zwycięstwa odciągają nasz wzrok od linii horyzontu, na której jest Nasza Obietnica.

Nie daj sobie zabrać najważniejszych – ale może odległych – obietnic i nie licz, że twój Kanaan będzie oczekiwał na ciebie przystrojony powitalnie kolorowymi balonikami.