Nowe Przymierze

Kontakt

Chrześcijańska Wspólnota
„Nowe Przymierze”
Kościół Boży w Chrystusie
44-100 Gliwice ul. Pionierów 8

www.noweprzymierze.pl
Nr konta: 32102024010000090203367190
Tytuł wpłaty:
„Na cele kultu religijnego”
REGON: 241836654
NIP: 6312660293

Łaska

Andy 20.04.2014

Łaska jest Bożą pomocą, wsparciem danym ludziom w celu ich odnowienia i uświęcenia. Łaska jest mocą od Boga, aby wykonać dla nas to, czego my wykonać dla siebie nie możemy.

W żaden sposób nie możesz sobie zasłużyć na łaskę. Przeciwnie: w niebie znajdziesz tylko takich ludzi, którzy na to nie zasłużyli.