Nowe Przymierze

Kontakt

Chrześcijańska Wspólnota
„Nowe Przymierze”
Kościół Boży w Chrystusie
44-100 Gliwice ul. Pionierów 8

www.noweprzymierze.pl
Nr konta: 32102024010000090203367190
Tytuł wpłaty:
„Na cele kultu religijnego”
REGON: 241836654
NIP: 6312660293

Przemiana myślenia

Alicja 6.04.2014

– Czy na samą myśl, że miałbyś zmienić pogląd w jakiejś sprawie budzi się w Tobie sprzeciw?

Jeśli tak, to wiedz, że Biblia w wielu miejscach zachęca nas do zmieniania swojego myślenia. Dobra wiadomość jest taka, że celem tej przemiany zawsze jest nasze dobro.

Skonfrontuj swoje poglądy z Biblią. Zrób na złość swoim ograniczeniom i zobacz, jaka płynie z tego satysfakcja!