Nowe Przymierze

Kontakt

Chrześcijańska Wspólnota
„Nowe Przymierze”
Kościół Boży w Chrystusie
44-103 Gliwice ul. Wielicka 16

www.noweprzymierze.pl
Telefon: (+48) 509 966 144
Nr konta: 32102024010000090203367190
Tytuł wpłaty:
„Na cele kultu religijnego”
REGON: 241836654
NIP: 6312660293

Wyjmij belkę z oka!

Marek 16.03.2014

Dbałość o relacje nie jest kwestią wyboru, ale obowiązkiem, którego zaniedbanie może prowadzić do tragicznych konsekwencji. Zdaj sobie sprawę z powagi sytuacji i przejrzyj na oczy, póki nie jest za późno ...