Nowe Przymierze

Kontakt

Chrześcijańska Wspólnota
„Nowe Przymierze”
Kościół Boży w Chrystusie
44-100 Gliwice ul. Pionierów 8

www.noweprzymierze.pl
Nr konta: 32102024010000090203367190
Tytuł wpłaty:
„Na cele kultu religijnego”
REGON: 241836654
NIP: 6312660293

Niespodziewana łaska

Irek 2.03.2014

W psalmie 146 czytamy: „Pan kocha sprawiedliwych”. W wielu innych miejscach Pisma znajdujemy podobne twierdzenia. Można je podsumować następująco: Bóg kocha, sprzyja i błogosławi prawych i pobożnych. To fundament chrześcijańskich przekonań. Czy na pewno?