Nowe Przymierze

Kontakt

Chrześcijańska Wspólnota
„Nowe Przymierze”
Kościół Boży w Chrystusie
44-103 Gliwice ul. Wielicka 16

www.noweprzymierze.pl
Telefon: (+48) 509 966 144
Nr konta: 32102024010000090203367190
Tytuł wpłaty:
„Na cele kultu religijnego”
REGON: 241836654
NIP: 6312660293

Twój płaski świat

Andy 23.02.2014

Sposób w jaki rozumiemy rzeczywistość ma potężny wpływ na nasze postępowanie. To w co wierzysz decyduje o jakości twojego życia.

Spróbujmy odszukać te przekonania, schematy myślowe, które powstrzymują nasz rozwój i ograniczają potencjał, który w nas jest.