Nowe Przymierze

Kontakt

Chrześcijańska Wspólnota
„Nowe Przymierze”
Kościół Boży w Chrystusie
44-100 Gliwice ul. Pionierów 8

www.noweprzymierze.pl
Nr konta: 32102024010000090203367190
Tytuł wpłaty:
„Na cele kultu religijnego”
REGON: 241836654
NIP: 6312660293

Mniej organizacji, więcej relacji

Grzegorz Kogut 5.01.2014

Z Biblii dość jednoznacznie wynika, że Jezus dużo czasu spędzał z ludźmi. Bywał u nich w domach, na weselach, chadzał w miejsca spotkań innych do których chciał dotrzeć, jadał z nimi, przesiadywał także z ludźmi o złej reputacji.

Czy kontynuowanie takich zachowań może nam pomóc w realizacji misji Kościoła? Czy Jezus buduje Kościół w oparciu o organizację czy w oparciu o relację?