Nowe Przymierze

Kontakt

Chrześcijańska Wspólnota
„Nowe Przymierze”
Kościół Boży w Chrystusie
44-100 Gliwice ul. Pionierów 8

www.noweprzymierze.pl
Nr konta: 32102024010000090203367190
Tytuł wpłaty:
„Na cele kultu religijnego”
REGON: 241836654
NIP: 6312660293

Misja koncentracja

Szymon Kunc 29.12.2013

Każda misja może zakończyć się w różnym stopniu powodzeniem lub porażką. Co wyróżnia zwycięzców na tle pozostałych?

Przyjmując, że Kościół zna swoją misję, jak zmaksymalizować szanse jej powodzenia?