Nowe Przymierze

Kontakt

Chrześcijańska Wspólnota
„Nowe Przymierze”
Kościół Boży w Chrystusie
44-100 Gliwice ul. Pionierów 8

www.noweprzymierze.pl
Nr konta: 32102024010000090203367190
Tytuł wpłaty:
„Na cele kultu religijnego”
REGON: 241836654
NIP: 6312660293

Misja Kościoła

Irek 8.12.2013

Pan Jezus nauczał przez 3 lata i zostawił nam wiele wskazówek. Czy któraś z nich jest szczególna i jest wyznaczeniem azymutu dla Kościoła?

Czy Kościół rozpoznaje ją i czy Ty ją rozpoznajesz, oraz najważniejsze, czy podążasz we wskazanym kierunku?