Nowe Przymierze

Kontakt

Chrześcijańska Wspólnota
„Nowe Przymierze”
Kościół Boży w Chrystusie
44-103 Gliwice ul. Wielicka 16

www.noweprzymierze.pl
Telefon: (+48) 509 966 144
Nr konta: 32102024010000090203367190
Tytuł wpłaty:
„Na cele kultu religijnego”
REGON: 241836654
NIP: 6312660293

Misja Kościoła

Irek 8.12.2013

Pan Jezus nauczał przez 3 lata i zostawił nam wiele wskazówek. Czy któraś z nich jest szczególna i jest wyznaczeniem azymutu dla Kościoła?

Czy Kościół rozpoznaje ją i czy Ty ją rozpoznajesz, oraz najważniejsze, czy podążasz we wskazanym kierunku?