Nowe Przymierze

Kontakt

Chrześcijańska Wspólnota
„Nowe Przymierze”
Kościół Boży w Chrystusie
44-103 Gliwice ul. Wielicka 16

www.noweprzymierze.pl
Telefon: (+48) 509 966 144
Nr konta: 32102024010000090203367190
Tytuł wpłaty:
„Na cele kultu religijnego”
REGON: 241836654
NIP: 6312660293

Zostałem zbawiony! Jestem zbawiany! Będę zbawiony!

Marek 24.11.2013

Jeśli jestem pielgrzymem, to co jest moim celem?

Ile już za mną i co przede mną? W którym miejscu jestem?

Czy jestem pragnącym niemowlakiem, dociekliwym dzieckiem czy owocującą, dojrzałą w wierze osobą?