Nowe Przymierze

Kontakt

Chrześcijańska Wspólnota
„Nowe Przymierze”
Kościół Boży w Chrystusie
44-100 Gliwice ul. Pionierów 8

www.noweprzymierze.pl
Nr konta: 32102024010000090203367190
Tytuł wpłaty:
„Na cele kultu religijnego”
REGON: 241836654
NIP: 6312660293

Samson – legenda czy historia współczesnego mężczyzny?

Bartek 17.11.2013

Dlaczego silni mężczyźni upadają? Poznaj, na podstawie historii Samsona, trzy postawy, które mężczyzn prowadzą do miejsca porażki i upokorzenia.

Gdzie znaleźć swoją siłę? Jak stać się zwycięzcą? Posłuchaj!