Nowe Przymierze

Kontakt

Chrześcijańska Wspólnota
„Nowe Przymierze”
Kościół Boży w Chrystusie
44-100 Gliwice ul. Pionierów 8

www.noweprzymierze.pl
Nr konta: 32102024010000090203367190
Tytuł wpłaty:
„Na cele kultu religijnego”
REGON: 241836654
NIP: 6312660293

Miłość która się nie gorszy

Alicja 3.11.2013

Czy spotykasz ludzi, którzy mają głęboki szacunek do osoby Jezusa Chrystusa i stawiają go za wzór pewnych postaw, a jednocześnie odnoszą się z rezerwą do chrześcijaństwa?

Czy jest może jakaś różnica między nami a Jezusem, którą ci ludzie dostrzegają?