Nowe Przymierze

Kontakt

Chrześcijańska Wspólnota
„Nowe Przymierze”
Kościół Boży w Chrystusie
44-103 Gliwice ul. Wielicka 16

www.noweprzymierze.pl
Telefon: (+48) 509 966 144
Nr konta: 32102024010000090203367190
Tytuł wpłaty:
„Na cele kultu religijnego”
REGON: 241836654
NIP: 6312660293

Wartość dodana

Tomasz 13.10.2013

Wykład jest wezwaniem do szukania i tworzenia „wartości dodanych” w życiu z Bogiem, w życiu Kościoła, w życiu rodzinnym i zawodowym.

Na przykładzie własnej pracy zawodowej i obecności w Kościele Tomek przedstawia zasady szukania i realizacji różnych celów będących swoistą „wartością dodaną”. Mają one nas popychać i podnosić na wyższy poziom w realizacji różnych zadań życiowych.