Nowe Przymierze

Kontakt

Chrześcijańska Wspólnota
„Nowe Przymierze”
Kościół Boży w Chrystusie
44-100 Gliwice ul. Pionierów 8

www.noweprzymierze.pl
Nr konta: 32102024010000090203367190
Tytuł wpłaty:
„Na cele kultu religijnego”
REGON: 241836654
NIP: 6312660293

Kilka słów o wolności

Jola 6.10.2013

Jezus umarł na Krzyżu, aby więźniów wypuścić na wolność. Nie po to aby ich ciasne więzienia uczynić bardziej wygodnymi i przestronnymi.