Nowe Przymierze

Kontakt

Chrześcijańska Wspólnota
„Nowe Przymierze”
Kościół Boży w Chrystusie
44-100 Gliwice ul. Pionierów 8

www.noweprzymierze.pl
Nr konta: 32102024010000090203367190
Tytuł wpłaty:
„Na cele kultu religijnego”
REGON: 241836654
NIP: 6312660293

Kim jest nowonarodzony?

Marek 15.09.2013

Czy wiesz jakie podobieństwa występują pomiędzy brytyjskim następcą tronu a nowonarodzonym chrześcijaninem? Co byłoby gdyby książę Jerzy nie wychowywał się w pałacu Buckingham?

Co musi zrobić nowonarodzony chrześcijanin aby zostać dziedzicem wszelkiego duchowego błogosławieństwa niebios?