Nowe Przymierze

Kontakt

Chrześcijańska Wspólnota
„Nowe Przymierze”
Kościół Boży w Chrystusie
44-103 Gliwice ul. Wielicka 16

www.noweprzymierze.pl
Telefon: (+48) 509 966 144
Nr konta: 32102024010000090203367190
Tytuł wpłaty:
„Na cele kultu religijnego”
REGON: 241836654
NIP: 6312660293

Ziarno na zasiew

Irek 25.08.2013

Zasada według której zbieramy to co posiejemy wydaje się być oczywista. Teoretycznie jest naturalna i prosta do zastosowania. Dlaczego zatem tak często to co zbieramy nie jest tym, co byśmy sobie życzyli?