Nowe Przymierze

Kontakt

Chrześcijańska Wspólnota
„Nowe Przymierze”
Kościół Boży w Chrystusie
44-100 Gliwice ul. Pionierów 8

www.noweprzymierze.pl
Nr konta: 32102024010000090203367190
Tytuł wpłaty:
„Na cele kultu religijnego”
REGON: 241836654
NIP: 6312660293

Z Biblią dzisiaj

Tomasz 28.07.2013

Jezus Chrystus przychodzi z błogosławieństwem do ludzi będących w potrzebach.

Daje nam odpowiedź na najbardziej trudne pytania i pokazuje rozwiązania w najtrudniejszych miejscach naszego życia.

Warunek - czytanie Biblii i szukanie dla siebie Bożych odpowiedzi w niej. Mt 5, 1-12