Nowe Przymierze

Kontakt

Chrześcijańska Wspólnota
„Nowe Przymierze”
Kościół Boży w Chrystusie
44-100 Gliwice ul. Pionierów 8

www.noweprzymierze.pl
Nr konta: 32102024010000090203367190
Tytuł wpłaty:
„Na cele kultu religijnego”
REGON: 241836654
NIP: 6312660293

Gdzie jest moja Biblia?

Grzegorz 14.07.2013

Do śmierci z Biblią świętą już nie rozstanę się, radością niepojętą napełnia ona mnie.

Gdy drogi cel się zatrze, wśród życia mego burz, znów na Golgotę patrzę, bo Biblia to mój stróż.

Do łez mnie ona wzrusza, z niej bije prawdy zdrój i życie czerpie dusza, to skarb najdroższy mój.

Nigdy już, nigdy już mej Biblii nie porzucę.

Nigdy już, nigdy już nie porzucę księgi tej!

Dla kogoś, kto napisał słowa tej pieśni, Biblia miała ogromną wartość. We mnie ona budzi dziś tesknotę, zmusza mnie do refleksji nad tym gdzie jest moja Biblia. Czy ty masz podobnie…? Być może nawet czytasz ją systematycznie, ale gdzieś w sercu masz przekonanie, że Bóg chce byś lepiej ją poznał, wszedł na inny poziom.

Biblia to Boży sposób na komunikowanie się z człowiekiem. Jeśli jej nie czytasz, to okradasz się z możliwości usłyszenia Bożego głosu i masz spore szanse na rozminięcie się z Bożą wolą dla Twojego życia.

UWAGA!!! Przed użyciem nie musisz konsultować się z lekarzem lub farmaceutą gdyż…„Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany.”