Nowe Przymierze

Kontakt

Chrześcijańska Wspólnota
„Nowe Przymierze”
Kościół Boży w Chrystusie
44-100 Gliwice ul. Pionierów 8

www.noweprzymierze.pl
Nr konta: 32102024010000090203367190
Tytuł wpłaty:
„Na cele kultu religijnego”
REGON: 241836654
NIP: 6312660293

Uzdrowienie

Szymon 7.07.2013

Czy Bóg jeszcze dzisiaj uzdrawia? Czy Bożą wolą jest abyś był zdrowy czy chory? Co zrobić, aby uzdrowienie stało się twoim udziałem?

Posłuchaj i dowiedz się, co Biblia mówi na ten temat.