Nowe Przymierze

Kontakt

Chrześcijańska Wspólnota
„Nowe Przymierze”
Kościół Boży w Chrystusie
44-100 Gliwice ul. Pionierów 8

www.noweprzymierze.pl
Nr konta: 32102024010000090203367190
Tytuł wpłaty:
„Na cele kultu religijnego”
REGON: 241836654
NIP: 6312660293

Boże lekarstwo na rozczarowanie

Zbyszek 16.06.2013

Rozczarowanie jest pułapką i jeśli na nie odpowiednio nie zareagujesz, możesz popaść w rozgoryczenie. W jaki sposób zmierzyć się z negatywnymi postawami ludzi?

Zwyciężamy, jeśli uświadomimy sobie do czego wzywa nas Jezus. Prawa w Królestwie Boga są wielokrotnie nielogiczne. Biblia jest pełna takich dziwnych rad.