Nowe Przymierze

Kontakt

Chrześcijańska Wspólnota
„Nowe Przymierze”
Kościół Boży w Chrystusie
44-100 Gliwice ul. Pionierów 8

www.noweprzymierze.pl
Nr konta: 32102024010000090203367190
Tytuł wpłaty:
„Na cele kultu religijnego”
REGON: 241836654
NIP: 6312660293

Kierunek Ziemia Obiecana

Marek 9.06.2013

Czym różni się świadectwo i życie Abrahama od Twojego? Czy do Ciebie również Bóg mówi:

  • wyjdź z miejsca gdzie jesteś i idź do ziemi obiecanej
  • nie zatrzymuj się w pół drogi
  • nie wchodź w niezdrowe układy i stroń od grzechu
  • zawrzyj Przymierze z Bogiem i nie daj się rozłożyć niewierze
  • nie wiedź sporu z braćmi (ani ze współmałżonkiem)
  • pokaż dziesięciną, że to co masz od Boga pochodzi
  • nie porzucaj ufności swojej
  • oczekuj wypełnienia się obietnicy aż przyjdzie?