Nowe Przymierze

Kontakt

Chrześcijańska Wspólnota
„Nowe Przymierze”
Kościół Boży w Chrystusie
44-100 Gliwice ul. Pionierów 8

www.noweprzymierze.pl
Nr konta: 32102024010000090203367190
Tytuł wpłaty:
„Na cele kultu religijnego”
REGON: 241836654
NIP: 6312660293

Jadowite węże

Bartek 26.05.2013

Naród wybrany wędrując po pustyni był zniecierpliwiony wędrówką do ziemi obiecanej, codzienna manna im obrzydła. Narzekając sprzeciwiali się Bogu i Mojżeszowi, więc Bóg zesłał na nich jadowite węże.

Żyjemy w świecie, w którym też kąsają nas „jadowite węże”. Czy modlitwa do Boga aby je zabrał ma sens? Jakie było i jest Boże rozwiązanie tego problemu? Czy znasz antidotum na jad tego świata? Czy przekazujesz to rozwiązanie dalej?