Nowe Przymierze

Kontakt

Chrześcijańska Wspólnota
„Nowe Przymierze”
Kościół Boży w Chrystusie
44-100 Gliwice ul. Pionierów 8

www.noweprzymierze.pl
Nr konta: 32102024010000090203367190
Tytuł wpłaty:
„Na cele kultu religijnego”
REGON: 241836654
NIP: 6312660293

Globalna rodzina

Roland Warczok 19.05.2013

Każdy z nas ma jakieś wyobrażenie Kościoła. Jednak czasami możemy mieć złe założenia, nierealne oczekiwania, których nawet Bóg nie byłby w stanie zrealizować. Taki Kościół nie miałby prawa istnieć.

Co powoduje, że jedni chcą być w Kościele, służyć w nim i wzrastać, a inni zostają samotnikami?