Nowe Przymierze

Kontakt

Chrześcijańska Wspólnota
„Nowe Przymierze”
Kościół Boży w Chrystusie
44-100 Gliwice ul. Pionierów 8

www.noweprzymierze.pl
Nr konta: 32102024010000090203367190
Tytuł wpłaty:
„Na cele kultu religijnego”
REGON: 241836654
NIP: 6312660293

Grupa biblijna

Tomek 5.05.2013

Grupa biblijna to budowanie relacji, przyjaźni. W grupie objawiają się i kształtują Boże obdarowania.

Można doświadczyć obecności Ducha Świętego, Jego wsparcia, pocieszenia, ostrzeżeń i dobrych rad na życie.

Wszystko to dzieje się w grupie kilku osób, które tworzą tzw. grupę biblijną.