Nowe Przymierze

Kontakt

Chrześcijańska Wspólnota
„Nowe Przymierze”
Kościół Boży w Chrystusie
44-100 Gliwice ul. Pionierów 8

www.noweprzymierze.pl
Nr konta: 32102024010000090203367190
Tytuł wpłaty:
„Na cele kultu religijnego”
REGON: 241836654
NIP: 6312660293

Moc przyjaźni

Andy 28.04.2013

Bóg, projektując człowieka, wbudował nam potrzebę relacji. Gdzieś głęboko w naszej duszy jest tęsknota za przyjaźnią.

Na wiele ważnych decyzji które podjąłeś, dobrych czy złych, wpływ mieli twoi przyjaciele. Twoje przyjaźnie wpływają na jakość twojego życia.

Twój najlepszy przyjaciel to ktoś, kto potrafi wydobyć to, co najlepsze w tobie.