Nowe Przymierze

Kontakt

Chrześcijańska Wspólnota
„Nowe Przymierze”
Kościół Boży w Chrystusie
44-100 Gliwice ul. Pionierów 8

www.noweprzymierze.pl
Nr konta: 32102024010000090203367190
Tytuł wpłaty:
„Na cele kultu religijnego”
REGON: 241836654
NIP: 6312660293

Czerwone krwinki

Zbyszek 7.04.2013

Kościół jest Ciałem Jezusa Chrystusa. Żyjąc we wspólnocie pomagamy sobie nawzajem, współodczuwamy, cierpimy. Potrzebujemy siebie nawzajem by rozpoznać nasze obdarowania, drogę i powołanie.

Erytrocyt przy przejściu przez naczynia włosowate musi zmienić kształt. To pozwala mu oddać w płucach CO2 i odebrać O2. Ty też potrzebujesz coś zmienić w sobie, by się uwolnić i odebrać łaskę.

Czasami otorbiamy się i korzystamy tylko z glukozy i tlenu i nie chcemy mieć nic wspólnego z innymi erytrocytami we wspólnocie. Izolujemy się od relacji z innymi. Ale pamiętaj: Jezus jest Winnym Krzewem, my latoroślami. Kto nie przynosi owocu tego Ojciec ogrodnik odcina tak jak chirurg odcina otorbioną zmianę nowotworową w naszym ciele.