Nowe Przymierze

Kontakt

Chrześcijańska Wspólnota
„Nowe Przymierze”
Kościół Boży w Chrystusie
44-103 Gliwice ul. Wielicka 16

www.noweprzymierze.pl
Telefon: (+48) 509 966 144
Nr konta: 32102024010000090203367190
Tytuł wpłaty:
„Na cele kultu religijnego”
REGON: 241836654
NIP: 6312660293

Pozycjonowanie umysłu

Marek 3.03.2013

Marny nasz los jeśli wszyscy nas chwalą.

Właściwe nastawienie umysłu jest jak Gore-tex chroniący nas przed wpływem zmiennego czynnika ludzkiego.

Zdrowe relacje z ludźmi mają początek w zdrowym poczuciu własnej tożsamości opartej na poznaniu Jezusa.