Nowe Przymierze

Kontakt

Chrześcijańska Wspólnota
„Nowe Przymierze”
Kościół Boży w Chrystusie
44-100 Gliwice ul. Pionierów 8

www.noweprzymierze.pl
Nr konta: 32102024010000090203367190
Tytuł wpłaty:
„Na cele kultu religijnego”
REGON: 241836654
NIP: 6312660293

Odblokuj swój potencjał

Andy 17.02.2013

Aby utrzymać szczerą i rozwijającą się relację z Bogiem, potrzebujesz nauczyć się radzić sobie z przeszłością.

Nierozwiązane zranienia mają potencjał, aby zatrzymać rozwój twojego charakteru. To jest przyczyna, dlaczego tak wielu szczerych chrześcijan latami biegnie w miejscu.

Jedynym lekarstwem jest przebaczenie.