Nowe Przymierze

Kontakt

Chrześcijańska Wspólnota
„Nowe Przymierze”
Kościół Boży w Chrystusie
44-100 Gliwice ul. Pionierów 8

www.noweprzymierze.pl
Nr konta: 32102024010000090203367190
Tytuł wpłaty:
„Na cele kultu religijnego”
REGON: 241836654
NIP: 6312660293

Moc błogosławieństwa

Lidia 3.02.2013

Co oznaczają dla mnie słowa Jezusa „by być jak dziecko”? Kim jestem i jaki mam wpływ na to co mnie otacza?

Wykład porusza temat błogosławienia dzieci z perspektywy biblijnej i w praktyce szkolnej. Jest świadectwem o Szkole Podstawowej ETE, której dzieją się Boże cuda.