Nowe Przymierze

Kontakt

Chrześcijańska Wspólnota
„Nowe Przymierze”
Kościół Boży w Chrystusie
44-100 Gliwice ul. Pionierów 8

www.noweprzymierze.pl
Nr konta: 32102024010000090203367190
Tytuł wpłaty:
„Na cele kultu religijnego”
REGON: 241836654
NIP: 6312660293

Wiara – klucz do zmian

Bartek 27.01.2013

„Wielka jest twoja wiara!” – Jezus tylko dwa razy pochwalił w taki sposób postawę człowieka. Czym się charakteryzowała wiara tych ludzi?

Czy możemy się spodziewać, że odpowiedź na to pytanie jest kluczem do życia pełnego dobrych owoców?