Nowe Przymierze

Kontakt

Chrześcijańska Wspólnota
„Nowe Przymierze”
Kościół Boży w Chrystusie
44-100 Gliwice ul. Pionierów 8

www.noweprzymierze.pl
Nr konta: 32102024010000090203367190
Tytuł wpłaty:
„Na cele kultu religijnego”
REGON: 241836654
NIP: 6312660293

Chrześcijanin tylko z nazwy

Bartek 13.01.2013

– Lubię waszego Chrystusa, ale nie lubię waszych chrześcian. Wasi chrześcijanie są tak niepodobni do waszego Chrystusa – powiedział Mahatma Gandhi.

Jak myślisz, dlaczego tak uważał? Co ja i ty możemy zrobić, żeby o nas można było powiedzieć inaczej?