Nowe Przymierze

Kontakt

Chrześcijańska Wspólnota
„Nowe Przymierze”
Kościół Boży w Chrystusie
44-100 Gliwice ul. Pionierów 8

www.noweprzymierze.pl
Nr konta: 32102024010000090203367190
Tytuł wpłaty:
„Na cele kultu religijnego”
REGON: 241836654
NIP: 6312660293

Kościół 3D

Irek 6.01.2013

Czy są jakieś uniwersalne priorytety dla Kościoła Jezusa Chrystusa?

Jeśli są to jakie?

Czy one kształtują twoją wizję Kościoła?