Nowe Przymierze

Kontakt

Chrześcijańska Wspólnota
„Nowe Przymierze”
Kościół Boży w Chrystusie
44-100 Gliwice ul. Pionierów 8

www.noweprzymierze.pl
Nr konta: 32102024010000090203367190
Tytuł wpłaty:
„Na cele kultu religijnego”
REGON: 241836654
NIP: 6312660293

Twoje plany na rok 2013

Tom 30.12.2012

Prelegent omawia Boży plan dla ludzi na przykładzie kilku fragmentów biblijnych oraz własnych przeżyć.

Skupia się na planie budowy I światyni w Jerozolimie i na tej podstawie wykazuje konieczność planowania ludzkich zamiarów zgodnie z Bożym oczekiwaniem.

Prelegent namawia do zaplanowania własnych prywatnych i duchowych spraw na rok 2013 pod wpływem prowadzenia Ducha Św.