Nowe Przymierze

Kontakt

Chrześcijańska Wspólnota
„Nowe Przymierze”
Kościół Boży w Chrystusie
44-100 Gliwice ul. Pionierów 8

www.noweprzymierze.pl
Nr konta: 32102024010000090203367190
Tytuł wpłaty:
„Na cele kultu religijnego”
REGON: 241836654
NIP: 6312660293

Relacja przyjaźni

Irek 2.12.2012

Mówimy w Kościele XXI wieku o naszej relacji ze Stwórcą jako o relacji z przyjacielem. Czy jednak nie spoufalamy się zbytnio ze Świętym Bogiem? Czy wzorzec, w którym każda relacja małżeńska, zawodowa, czy jakakolwiek inna ma być relacją partnerską, nie jest tylko modą naszych czasów? Czy nie przenosimy współczesnych trendów na relację z Bogiem?

Na czym taka przyjacielska relacja z Bogiem miałaby polegać?