Nowe Przymierze

Kontakt

Chrześcijańska Wspólnota
„Nowe Przymierze”
Kościół Boży w Chrystusie
44-100 Gliwice ul. Pionierów 8

www.noweprzymierze.pl
Nr konta: 32102024010000090203367190
Tytuł wpłaty:
„Na cele kultu religijnego”
REGON: 241836654
NIP: 6312660293

Moja modlitwa

Tom 25.11.2012

Wykład poświęcony jest osobistej modlitwie nakierowanej na słuchanie głosu Bożego. Na własnych przykładach prelegent opisuje miejsce i czas osobistej modlitwy.

Stawiane są również inne pytania: Kiedy Bóg słucha? Jak rozpoznawać głos Boga? Czy Bóg ma poczucie humoru?

Nauczanie oparte jest na fragmencie z Nowego Testamentu: List do Hebrajczyków 3,7-11. Zapraszamy do wysłuchania.