Nowe Przymierze

Kontakt

Chrześcijańska Wspólnota
„Nowe Przymierze”
Kościół Boży w Chrystusie
44-100 Gliwice ul. Pionierów 8

www.noweprzymierze.pl
Nr konta: 32102024010000090203367190
Tytuł wpłaty:
„Na cele kultu religijnego”
REGON: 241836654
NIP: 6312660293

Duchowa bezpłodność

Bartek 18.11.2012

Bóg wie, czego pragniesz, Bóg wie, czego potrzebujesz! Bóg to wie, zanim otworzysz usta na modlitwie..

Ale czy ty wiesz, czego pragnie Bóg? Czy wiesz, czego pragnie Bóg dla twej rodziny, sąsiada, twojego szefa?

Czy „duchowa bezpłodność” jest problemem Kościoła, a może twoim? Jak przekazać życie innym?