Nowe Przymierze

Kontakt

Chrześcijańska Wspólnota
„Nowe Przymierze”
Kościół Boży w Chrystusie
44-100 Gliwice ul. Pionierów 8

www.noweprzymierze.pl
Nr konta: 32102024010000090203367190
Tytuł wpłaty:
„Na cele kultu religijnego”
REGON: 241836654
NIP: 6312660293

Efektywna modlitwa 2

Zbyszek 11.11.2012

Bóg zachęca nas do skutecznej modlitwy.

W pierwszej części Modlitwy Pańskiej Bóg objawia jaki jest, co leży po jego stronie, co wynika z jego charakteru i pozycji. W drugiej części Modlitwy Pańskiej przekonuje nas co leży po naszej stronie, by nasza modlitwa była skuteczna.